top of page
Vestland bilde (Bo Mertz).jpg

Foto: Bo Mertz

VESTLANDET

I Vestland og Møre og Romsdal fylke kjennetegnes av store avstander, høye fjell og dype fjorder. Dette passer veldig fint til bilder på Instagram, men gjør det vanskeligere å reise. Og reise må vi!

For å bøte på disse utfordringene har fylkene fått masse penger til prosjekter. Problemet med prosjektene er at det er store dyre motorveiutbygginger og ikke prosjekter som kommer til å løse problemene fylkene står overfor. For å knytte kysten sammen trenger vi ikke motorvei, vi trenger lyntog!

Hordfast

Hordfast er et kjempedyrt motorveiprosjekt som skal bygges gjennom verna natur utenfor Bergen. Prosjektet er en del av Ferjefri E39 og vil bestå av en ny bru og motorveg som legger sårbar natur og en regnskog full av biologiske skatter under asfalt. Dersom prosjektet bygges ødelegger vi ikke bare verdifull skog, myr og mark, men vi vil også skape mer trafikk på strekningen, begge deler vil føre enorme klimagassutslipp. Hordfast er er derfor ikke bare en dødsdom for unik natur, men også en trussel for klimaet. Motstanden mot prosjektet øker stadig, og det er enda ikke for sent å snu.

Møreaksen

FOTO: MØREAKSEN/ILLUSTRASJON

Møreaksen er et kjempedyrt motorveiprosjekt i Møre og Romsdal. Prosjektet er en del av Fergefri E39, og er tenkt å erstatte fergesamband og kutte ned på reisetiden mellom Molde og Ålesund med hjelp av undersjøiske tunneler. Prosjektet vil øke klimagassutslippene fra trafikken, bygge ned natur og kaste bort penger som heller burde blitt brukt på andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Prosjektet er i nasjonal transportplan, men blir stadig mer upopulært.

bottom of page