top of page
S%C3%B8rlandet%20Foto%20Tregde%20Ferie_e

SØRLANDET

Sommer, sol, bading og sjø! Sørlandet er kjent for å være hele Norges syden og har i løpet av sommeren mange turister på besøk. De har også en del fastboende, og Kristiansand er den største byen. På denne nettsiden så har vi også plassert Rogaland under Sørlandet, siden mange av samferdselsprosjektene på Sørlandet ender opp i Stavanger. Jernbanemessig så har vi Sørlandsbanen som den mest kjente togstrekningen. På vei har vi E18 og E39 som de største prosjektene. Sørlandet er også kjent for sin vakre Skjærgård og er et paradis for fritidsbåter, men vi har også mye gods som kommer inn og ut av Kristiansand havn, en av Norges største havner!

Gods på sjø

Har du noen gang gått rundt i en matbutikk og tenkt hvor mange varer som er der? Også begynner man å tenke på hvor mange matbutikker som faktisk finnes. Hundre tusen, nei flere millioner varer. I alle fall mer enn man kan telle. Så begynner du kanskje å tenke på hvordan alle disse varene kom til akkurat denne butikken, og så kanskje hvordan de eksotiske varene kom til Norge. I 2019 så solgte Norge varer og tjenester for totalt 1296 milliarder kroner, og kjøpte varer og tjenester for 1239 milliarder kroner. To tredjedeler er varer, og en tredjedel er tjenester. Det er mye penger, og måten man transporterer gods på er noe av det viktigste man må tenke på når vi skal inn i et klima-, miljø- og energivennlig fremtid. I dag fraktes gods hovedsaklig på 4 måter, vei, fly, jernbane og sjø.

 

Vi trenger kanskje ikke å forklare at fly er det som slipper ut mest utslipp av disse alternativene, og at vei har mer utslipp og naturinngrep enn jernbane. Natur og Ungdom har faktisk nå nylig vært med på en rapport som konkluderte med at vi får en stor klimagevinst av å overføre gods fra veien til jernbanen. Men hva med sjø? Har ikke containerskip ekstreme utslipp? Jo, de har ganske mye utslipp, men fordelen med sjø og lasteskip er at de kan frakte ekstreme mengder med gods på et skip, sammenlignet med lastebilene på vei, og for å være realistiske så kommer vi ikke til å klare oss uten containerskipene, like it or not. Derfor mener vi at transport av gods må skje hovedsaklig på jernbane, men også sjø, innenriks og utenriks.

NB: Man må ikke glemme at containerskip har mye utslipp av svovel, SOx og NOx. Vi må få moderne containerskip som har mindre utslipp av dette. Les en undersøkelse gjort av faktisk.no her

Sørlandsbanen og Sørtoget

Hva er egentlig greia med Sørlandsbanen? Og hva skjedde med NSB? Her er det mye å ta fatt i, og mye av det er nok ikke så interessant. Man kan jo starte med at Sørlandsbanen er en av de mest kjente jernbanestrekningene i Norge, og er også kjent for å være en av de styggere. Når man aldri har sittet på et tog på Sørlandsbanen så høres det jo egentlig ganske idyllisk ut, med vakker utsikt utover skjærgården og togturne gjennom Norges syden, men om man har tatt reisen selv så er man kanskje ikke like imponert.

 

Noe de uvitende kanskje ikke vet om er jo at Sørlandsbanen går ganske langt inne på fastlandet. På 1880-tallet så tenkte de faktisk på akkurat dette, er det best med en kystnær bane, eller burde den gå lengre inn i landet? Konklusjonen var at siden det var så mange kystbyer som hadde kystruter på den tiden, og at det var bedre å legge banen til de indre strøkene der det var dårlig kommunikasjon fra før, og håpe at folk skulle flytte seg innover.

 

Noen hundre år senere er situasjonen ganske annerledes, det å reise med kystrute er ikke like trendy som det var da og de aller fleste anser jernbanen og veien som de eneste måtene å reise praktisk. Og om du skal til Arendal så tar det en time ekstra med tog sammenlignet med bil. Som en konsekvens av dette så satses det mye mer på vei enn jernbane på Sørlandet, siden det er det majoriteten bruker i dag.

 

Lærdommen i dette er da at når man bygger infrastruktur så er det viktig å tenke framsiktig og grundig, og ikke nødvendigvis bare gjøre det man tror er best per dag. Fordelen med tog da er jo at de er helt perfekte for å skape knutepunkter, så for fremtiden så må man jobbe for å utnytte det store potensialet Sørlandsbanen gir oss!

Og så var det Sørtoget. I 2018 vant GoAhead anbudsrundet for trafikkpakke 1: Sør og har siden høsten 2019 driftet togene som går på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det finnes mange meninger rundt akkurat dette, og det er vanskelig å vite hva folk synes er værst: At NSB tapte anbudsrunden eller at de endret navn til Vy. Så langt så er det vanskelig å si om det at GoAhead Nordic har tatt over er bedre eller verre enn om Vy hadde driftet togene, men vi oppfordrer alle å bry seg om viktigere ting enn dette. Det spiller ingen rolle hvem som drifter togene om jernbanen ikke er god nok, og om man ønsker et bedre togtilbud så er det best å starte der. 

Rogfast

Den store planlagte tunnelprosjektet i Rogaland - Rogfast - vil legge til rette for økt biltrafikk, og dermed økte klimagassutslipp. Prosjektene vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene og ta penger vekk for nødvendige kollektivsatsninger. Derfor mener vi at prosjektene må skrotes. I 2020 begynte første tildelingen av prosjektet, men spaden er enda ikke satt. Derfor er det viktigere nå enn aldri å si tydelig fra om at Rogfast er det siste vi trenger.

bottom of page