top of page

NORD-NORGE

Nord-Norge er stort i bredde, lengde og høyde. Regionen brer seg hele 112 975 kilometer: Fra det nordligste togstoppet Bodø i Nordland til Troms og Finnmark, der man finner Europas nordligste punkt  i. Langt her i nord, mellom fjell og fjord, er det ferja og veiene som binder folket sammen. Nord-Norge er utrafikkert, variert og har noen av de vakreste naturområder Norge har å by på

Flyplassutvidelser i Nord

Flere steder i Nord-Norge planlegges det flyplassutvidelser som vil føre til mer utslipp, støy og kaos. Vi ser det i Mo i Rana der det satses på en storflyplass som er stikk i strid med naturkrisen. Vi ser det i Leknes der det planlegges for en ny flyplass som vil gravlegge matjord, men vi ser det også i  Hammerfest og Tromsø der man ønsker utvidelser. Dette er noen av mange flyplassutvidelser som vil gi mer støy, mer naturødeleggelser og kan føre til enorme klimagassutslipper. 


Utbyggingen av storeflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. Nordmenn er allerede europamestere i å fly, og i sum står fly for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre er å gjøre det enklere å reise klimavennlig. Vi trenger satsing på grønne transportmidler, ikke storflyplasser  som støtter forurensende flytrafikk. Mange av prosjektene er under planleggingsfaser og med din hjelp kan vi sørge for at politikerne snur.

bottom of page