top of page

Foto: Gunvor Røkke

MIDT-NORGE

Midt-Norge, også kjent som Trøndelag er kjent for mange grunner. Du har kanskje hørt om Trønderjordbæra om sommeren, Norges beste fotballag eller en av de vanskeligste dialektene å forstå. Midt-Norge er også er også bindeleddet mellom nord- og sør-Norge og har mange jernbanestrekninger som går igjennom. Trønderbanen, starten av Nordlandsbanen, er også en av Norges mest trafikkerte jernbanestrekninger. E6 er også en av de mest nevnte motorveiene i Midt-Norge, og ferjefri E39 er planlagt å ende opp i Trondheim. Midt-Norge har også en god blanding av by og bygd, noe som gjør transportproblemet en smule mer komplisert.

Små investeringer holder ikke

I Trøndelag er det planlagt flere veiprosjekter og jernbaneprosjekter. Det er foreslått å utvide E6 mellom Åsen og Steinkjer til en firefelts motorvei i porteføljen til Nye Veier. Parallelt med denne veistrekingen går Trønderbanen. Trønderbanen fra Melhus - Steinkjer skal få økt kapasitet. Da kan det gå to tog i timen. Både Meråkerbanen og Trønderbanen skal del-elektrifiseres. Det skal lages nye krysningsspor mellom Trondheim - Bodø, så godstransport skal komme fortere fram. 

 

NTP legger opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet til planen er å få bedre tilbud raskt med mindre investering. Natur og Ungdom mener at det bør settes av betydelig større summer og planlegges større prosjekter for å optimalisere jernbanen. 

bottom of page