top of page

ØSTLANDET

Fra U-daler i nord til lavland i sør har Østlandet både landlige bygder og urbane byer. Landsdelen har et rikt mangfold av både primærnæringer og servicenæringer, og huser nesten halvparten av Norges befolkning. Jernbanestrekningene brer seg ut fra knutepunktet på Oslo S, men istedenfor å øke kapasiteten på jernbanen, så legges pengene heller i å bygge nye veier som vil legge beslag på viktig natur og matjord. Matjord og natur har Østlandet rikelig med, og dette vil også gå til spille når Norges største flyplass planlegges å bli enda større. 

Utvidelse av Gardermoen

Avinor ønsker mer flytrafikk, og vil derfor bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Dette prosjektet vil ha store, negative konsekvenser for både lokalmiljøet og det globale klimaet. Ikke bare vil utbygging av en tredje rullebane føre til nedbygging av enorme mengder matjord - 3500 dekar, eller mer enn 430 fotballbaner - det vil også legge til rette for økt vekst i en utrolig forurensende næring. 

Nordmenn er allerede verdensmestere i å fly; faktisk flyr 5,1 millioner nordmenn like mye som 50 millioner europeere. Flyreisene våre står for større samlede utslipp enn utslippene til Rwanda, et land med over tolv millioner innbyggere. Vi trenger en klima- og miljøvennlig og framtidsrettet samferdselspolitikk, da kan vi ikke fortsette å satse på dårlige, forurensende prosjekter med store miljøtap. Derfor jobber vi i NU mot tredje rullebane på Gardermoen. Hvis du vil lese mer har vi mange ressurser på hjemmesiden vår, nu.no

Lågendeltaet Naturreservat

I porteføljen til Nye Veier er det ført opp forslag om å bygge E6 fra Øyer - Otta. Denne strekningen vil legge beslag på Lågendeltaet naturreservat. Naturreservatet er vernet og står for viktige økosystemtjenester. Det er problematisk at natur som hjelper oss i kampen mot klimaendringer går til spille for å øke transport med massivt Co2-utslipp. I tillegg er det tenkt at jernbaneprosjektet Intercity skal bygges fullt ut. Da vil vi stå med en jernbane parallelt med firefelts motorvei. 

 

Natur og Ungdom ønsker at det satses på full utbyggelse av jernbane fremfor motorvei. Klimagevinsten av jernbane blir ikke like stor når det skal gå en motorvei parallelt. Firefelt motorveier tar beslag på større arealer enn jernbanen. Det må bygges en motorvei med minst 10 kjørefelt for å kunne nå kapasiteten til en dobbeltsporet jernbane.

bottom of page